Viešoji įstaiga (VŠĮ)

Viešoji įstaiga (VšĮ) – tai pagal įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą.

Esminiai viešųjų įstaigų bruožai:

 • Pelno nesiekimas
 • Viešųjų interesų tenkinimas. Viešoji įstaiga, priešingai nei privatus juridinis asmuo, siekia visuomenei naudingų interesų

VšĮ privalumai:

 • Ribota civilinė atsakomybė
 • Nereikia lėšų įstatiniam kapitalui
 • Mokestinės lengvatos
 • VšĮ gali gauti paramą iš juridinių asmenų ir 2% paramą iš gyventojų

VšĮ trūkumai:

 • VšĮ pelnas negali būti išmokamas dalininkams, todėl dalininkai pinigus iš įmonės gali gauti tik išmokant darbo užmokestį
 • VšĮ negali būti pertvarkyta į UAB
 • VšĮ gali verstis tik jos įstatuose nurodyta veikla

Reikalingi dokumentai

 • Steigėjų (dalininkų) duomenys
 • VšĮ direktoriaus duomenys
 • VšĮ pavadinimas
 • Vši buveinės adresas