Pirminės apskaitos tvarkymas

Atliekame visus pagal Lietuvos Respublikos norminius teisės aktus privalomus atlikti pirminės buhalterinės apskaitos organizavimo ir tvarkymo veiksmus.
Pirminės apskaitos dokumentų tvarkymas apima jūsų įmonės:

  • Sąskaitų
  • Paslaugų kvitų
  • Kasos pajamų/išlaidų orderių
  • Banko išrašų tikrinimą bei suvedimą į buhalterinę programą