Materialinės atsakomybės sutartis

Lietuvos teisės sistemoje materialinė atsakomybė suprantama kaip darbuotojų ir darbdavio tarpusavio pareiga atlyginti materialinę žalą, atsiradusią dėl darbo pareigų neatlikimo arba netinkamo jų vykdymo.