Individuali įmonė (IĮ)

Individuali įmonė (IĮ) yra neribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio tikslas yra ūkinės komerinės veiklos vykdymas bei pelno siekimas. Individulią įmonę gali įsteigti vienas fizinis asmuo. Toks asmuo negali būti kitos individualios įmonės savininkas. Asmuo įsteigęs individualią įmonę tampa jos savininku. Individualios įmonės turtas susideda iš šiai įmonei perduoto savininko turto ir turto, kuris buvo įgytas individualios įmonės vardu.

Svarbu pažymėti, kad visas įmonės uždirbtas pelnas priklauso savininkui. Individualios įmonės turtas yra neatskiriamas nuo jos savininko turto. Jeigu individualioje įmonėje nepakanka turto tam tikrai prievolei įvykdyti, tada už sią prievolę privalo atsakyti pats savininkas. Už individualios įmonės prievoles/nesėkmes savininkas atsako visu savo turtu.

Individuali įmonė gali būti pertvarkyta į kitokias juridinių asmenų teisines formas kaip akcinę benrovę, uždarąją akcinę bendrovę bei viešąją įstaigą.

Reikalingi dokumentai:

  • IĮ savininko duomenys
  • IĮ buveinės adresas
  • Informacija, kokia komercine veikla įmonė užsiims.