Darbo teisė

Teikiame teisines konsultacijas darbo teisinių santykių srityje, konsultuojame darbuotojų priėmimo, atleidimo ir kitais klausimais.

Ruošiame:

• Darbo sutarčių projektus
• Laikinąsias darbo sutartis
• Nekonkuravimo sutartis
• Konfidencialumą užtikrinančias sutartis
• Visiškos materialinės atsakomybės sutartis
• Pareiginius nuostatus (pareigybių aprašymus)
• Darbo tvarkos taisykles
• Įmonės vadovų įsakymus ir kitus teisinius dokumentus.

Konsultuojame atleidimo iš darbo, drausminių nuobaudų panaikinimo, darbo sąlygų pakeitimo, žalos atlyginimo ar kitais darbo teisės klausimais. Rengiame ieškinius ir kitus procesinius dokumentus dėl neteisėto atleidimo, neišmokėto darbo užmokesčio.

Kaina

50Eur
Konsultacija
200Eur
Sutartys
300Eur
Taisyklės